Varanpään Osakaskunta

Varanpään osakaskunnan yhteinen vesialue (895-533-876-3) sijaitsee Lokalahden Varanpään edustalla. Vesialueen pinta-ala on 1273,9 hehtaaria. Viimeisimmän omistajaselvityksen mukaan osakaskunnan osakastilojen määrä on 190. Osuuslukusumma on 1,831400.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen hallinnosta ja aluetta koskevien asioiden hoidosta.

Yleistä osakaskunnan toiminnasta

Varanpään osakaskunnan vesialueet on jaettu perinteisesti vesialuelohkoiksi, jotka on vuokrattu osakaskunnan kokouksen päätöksillä osakaskunnan osakkaille tai paikallisille ammattikalastajille. Tämän lisäksi osakaskunta myy virkistyskalastuslupia osakaskunnan osakkaina oleville vapaa-ajanasukkaille.